Tvorba web stránky

[:en]

What can I do if I already found out what I love to do in my life?

Do you have a start-up, idea, intellectual property idea, or just want to help people? Make it bigger than yourself, for example, through a website or a blog. In this way you can also spread your ideas to the global world.

Have you ever thought about or enjoyed the work you are doing?

Most of the people do their jobs for money in order to survive. There is only a small percentage of people who are doing jobs they really enjoy.  When we do something that we enjoy, we are able to put all our energy and creativity into it. If we do not know what direction we should take then we should definitely stop and clean our tables from things which are barriers in our lives. Rethink it, close your past because we can’t change the past, but we can influence the future!

So how do we start doing what we enjoy?

It has to be said that today’s global world has a lot of opportunities and that really everyone can promote their thoughts and ideas. It is important to realize that nothing is impossible and if there is a failure, go further, continue. Success is measured by the failures in our lives.  There are a lot of instructions on how to get whatever we want in our lives, but no instruction can help us if we don’t start and leave our comfort zone.  The first step is to start doing whatever it is we enjoy and what we are good at.

How shall I make money with whatever I would like to do in my life?

How about creating a start-up, investing money in Bitcoin or E-book or Affiliate Marketing as a passive income? Hm or how about creating a blog or webpage to sell some of your homemade products? Maybe you are a great coach so why not help other people? Maybe someone out there is waiting for your advice!?

Once you start doing what you like, for example, writing articles or founding a start-up, it might be nice to have a webpage through which you can get in touch with other people or on which you can promote your products. Creating a website is a more complex issue. If the page is clear and functional, it’s good to keep it in professional hands. As it will be the place to where your future customers will come. You might save some money now, that’s true, but it is important to remember that if the person who creates your page knows SEO, it will save you a ton of money in the long-run, so why not invest the money now? No one can ever guarantee you the number of visitors on your page, but it’s always great to have your platform prepared.

HOW LONG DOES IT TAKE TO CREATE A WEBPAGE?

It depends on the project submitted. Generally, it takes from 21 to 30 days.

WHATS THE TOTAL PRICE OF A WEBPAGE?

As mentioned above it depends on the project received, its character (presenting/e-shop). Generally, the price starts from 480 Eur as the basic one. Of course, we shall prepare exact specification according to submission.

WHATS YOUR COMPARATIVE ADVANTAGE?

We analyze the „assigned“ company and weaknesses of the competitors and then implement it by the best practice which leads to creating a certain strength. In simple words, we avoid the weaknesses your competitor has! Always starting from the current Google algorithms. At the same time, we will (among other things) teach you how to manage your site. This will allow you to be totally independent and you will not need us for any further processes. We will teach you how to work with the web to keep you up-to-date and trendy. We always will be there for you! We always try to work for long-term cooperation and your satisfaction.

 Your feedback and success is our priority.

HOW TO FIND OUT WHETHER MY WEBSITE IS SUCCESSFUL?

We shall teach you how to measure your traffic directly from your smartphone. Trust us, you will love that activity and its simple process by just one click and all traffic will be in front of your eyes. This activity might become one of your hobby :-).

[:sk]

Čo robiť ďalej ak zistím, čo ma v živote baví?

Máte myšlienku, nápad, start-up, duševné vlastníctvo alebo chcete pomáhať ľudom? Dajte to von zo seba napríklad prostredníctvom web stránky či blogu, ktoré zasahujú aj medzinárodný trh.

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či Vás práca, ktorú vykonávate, naozaj baví a napĺňa? Väčšina ľudí robí svoju prácu pre peniaze a kvôli prežitiu. Je len malé percento ľudí, ktorí svoju prácu milujú a ktorí vedia, čo chcú vo svojom živote dosiahnuť. Keď robíme niečo, čo nás baví, sme schopní do toho vložiť všetku svoju energiu a kreativitu. Ak ale nemáme také šťastie a nevieme ako ďalej, je dobré sa na chvíľu zastaviť a prehodnotiť svoj život. Prehodnotiť, či chceme pokračovať v ceste, po ktorej aktuálne ideme alebo sa radšej rozhodnúť pre zmenu, ktorá nám môže do nášho stereotypného života priniesť niečo nové. Niečo úplne nové.

Ako teda začať robiť to, čo nás baví? Treba povedať, že dnešný svet prináša obrovské
množstvo príležitostí a presadiť sa môže naozaj každý. Je však dôležité si uvedomiť, že nič sa nejde hneď a ak aj príde prvotný neúspech, nemôžeme to vzdať, treba ísť ďalej. Viacerým úspešným podnikateľom sa stalo, že zbankrotovali a aj napriek týmto neúspechom sú z nich dnes milionári.
Existuje skutočne veľa návodov ako zažať žiť nový život a ako nájsť samého seba, ale ak to nechceme my sami, ak o tom nie sme vnútorne presvedčení, akýkoľvek návod bude úplné zbytočný. Prvým krokom je začať robiť to (čokoľvek), čo nás baví a v čom sme dobrí. Ak chcete vytvoriť nejaký start-up alebo Vás zaujíma Bitcoin či Affiliate marketing, začnite s tým. Aj keď neviete ako na to, na internete
je množstvo videí, blogov a návodov. Prípadne ak Vás baví napríklad písanie textov, začnite písať články, pretože niekde von možno čakajú ľudia, ktorí si budú chcieť prečítať Vaše rady a ktorým môžete aj vy pomôcť vyriešiť nejaký problém.
Keď sa Vám to podarí a začnete robiť, čo Vás baví, možno by bolo fajn mať web stránku, prostredníctvom ktorej by ste mohli byť v spojení s ostatnými ľuďmi alebo na ktorej by ste mohli propagovať svoje produkty. Vytvorenie web stránky je zložitejšia záležitosť a ak má byť prehľadná a funkčná, je dobré zveriť ju do rúk profesionálov. Bude Vašou „výkladnou skriňou“, keďže to bude miesto, kam budú prichádzať Vaši budúci zákazníci. Možno si teraz poviete, že svojpomocné vytvorenie stránky je lacnejšie. Áno, to je síce pravda, ale výrazným plusom je, že ak Vám stránku vytvorí niekto, „kto sa vyzná“, pomocou SEO Vám ušetrí napríklad výdavky na reklamu a zároveň zabezpečí aj vyššiu návštevnosť stránky.

AKO DLHO TRVÁ VÝROBA WEB STRÁNKY?

Toto závisí od náročnosti projektu, približne však 21 až 30 dní.

AKÁ JE CENA ZA VYTVORENIE WEB STRÁNKY?

Pre kalkuláciu ceny je rozhodujúci zadaný projekt, jeho charakter a rozsah – záleží, či ide o prezentačný web alebo e-shop. Cena za web stránku však orientačne začína od 480 EUR. Cenovú ponuku Vám pripravíme po bližšej špecifikácii projektu.

V ČOM SPOČÍVA VAŠA VÝHODA OPROTI KONKURENCII?

Analyzujeme „zadanú“ spoločnosť a jej konkurenciu a následne implementujeme nedostatky Vašej konkurencie, čím Vám následne vytvoríme určitú silnú stránku. Vyvarujeme sa nedostatkov a chýb, ktoré má/urobila Vaša konkurencia! Vždy pritom vychádzame z aktuálnych Google algoritmov. Zároveň Vás aj (okrem iného) naučíme spravovať si web tak, aby ste nás pri ďalších procesoch už nepotrebovali -> coaching v oblasti správy web stránky dostanete jednoducho zdarma. Naučíme Vás, ako s webkou pracovať, aby ste boli neustále aktuálny a trendy. Na začiatku však budeme vždy pri Vás a spolu s Vami sledovať celkový proces. Vždy sa snažíme o fungujúcu dlhodobú spoluprácu, Vašu spokojnosť a dobré meno! Váš feedback a úspech je naša priorita.

AKO ZISTÍM, ČI JE MOJA WEB STRÁNKA ÚSPEŠNÁ?

Naučíme Vás správne si merať Vašu trafiku – a to tak, aby ste si návštevnosť svojej web stránky sledovali priamo na Vašom mobilnom zariadení. Verte nám, že časom si túto aktivitku osvojíte a budete ju brať ako jeden z Vašich koníčkov 🙂

[:]